Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

 НУ „Георги Бенковски”, е  училище  с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; 

Мисията на НУ „Георги Бенковски”  е да осигурява съвременни и възможно най-добри условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, което ни отличава от другите, е изцяло ромския произход на нашите ученици и обучението им в билингвална среда. Затова нашата МИСИЯ е: качествено образование.    

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

    

     

Новини

СПИСЪК -ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1 ноември ден на народните будители

,,Игрите в детството развиват личността на детето''

Проекти

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
АПСПО

Галерия