За нас

За нас

            Първоначалното строителство на Начално училище ,,Георги Бенковски '' е започнало през пролетта на 1972 г. Мястото,където е построена сегашната сграда на училището е бил празен в края на ,,кв. Кошарник ''.Тогава с общите усилия на учители,строители и родители се построяват на едно място училището, детска градина и столова за хранене.С много труд и задружни усилия на 15.09.1972 г. училището е открито и започват редовни учебни занятия.Основател и първи директор е бил Софрон Горанов.В ново построеното училище се учат около 200 деца от квартала.Построени са четири учебни и една административна сграда.В началото училището е било ,,интернат '',като в него децата се учат,хранят и спят през цялата седмица. През 1994 г. то придобива статут на ,,Основно училище ''с възможност за прием до осми клас.През лятото на 2001 г. избухва голям пожар и сградите са опожарени до основи.Остава само една масивна тухлена сграда,която с помощта на Община Монтана се реконструира и възстановява.Приспособени са шест класни стаи с възможност за обучение на над 100 деца.През 2016/2017 г. учебна година училището става ,,начално училище''  с над  140 деца от I - IV клас и 2 подготвителни групи.

 

Персоналът на училището наброява 7 души педагогически кадри и 4 непедагогически.

С реализирането на този проект се надяваме учебното заведение да се превърне в притегателен център за всички деца от квартала.

Ръководството на Начално училище,,Георги Бенковски" се състои от:

  • Директор -Петя Димитрова Борисова
  • Педагогически съвет - включва всички учители