Обществен съвет

Обща информация

Обществения съвет към НУ ,,Георги Бенковски“ се състои от 5 члена.

Брой членове в съвета според тяхното представителство както следва:

  1. Биляна Генчева Богданова
  • Председател
  1. Ружа Стаменова Рачева
  • Секретар
  1. Албена Кирилова Игнатова
  • Протоколчик
  1. Румяна Георгиева Игнатова
  • Член
  1. Миглена Анджелова Атанасова
  • Член