Обществен съвет

Обща информация

Обществения съвет към НУ ,,Георги Бенковски“ се състои от 5 члена.

Брой членове в съвета според тяхното представителство както следва:

  1. Анелия Юлиева Цанкова
  • Председател
  1. Даниела Маришкова Мирчева
  • член
  1. Детелина Рангелова
  • Финансиращ орган
  1. Маргарита Бориславова Асенова
  • Член
  1. Таня Илиева Върбанова
  • Член