Прием - I клас

Прием - I клас

Прием - I клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение,

както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в Начално училище "Георги Бенковски" гр.Монтана

Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
-Удостоверение за завършена подготвителна група