Тържество по случай завършване на нашите четвъртокласници!