Посещение на кмета на гр.Монтана г-н Живков и гл. експерт ,,Училища" г-жа Никова по случай 1 март