Новини
ВАЖНО!!!

В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл. педагогическото взаимодействие с децата от подготвителна група - 6г. и учениците от 1-4 кл., да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. За ученици, които нямат възможност за обучение в електронна среда се предоставят учебни материали на хартиен носител от образователния медиатор.

Научи повече